Zespół i partnerzy

Zespół

Aneta Wojtunik

Członek Zarządu

Specjalista od ochrony informacji oraz wdrażania programów związanych z bezpieczeństwem. Przez wiele lat zajmowała się kontrolami jednostek administracji samorządowej. Politolog, posiada doświadczenie w pracy w urzędach państwowych, również na stanowiskach kierowniczych. W Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego zajmowała się między innymi ochroną informacji niejawnych, w tym kontrolami firm sektora prywatnego w tym zakresie.

Roman Osica

Członek Zarządu

Specjalista w dziedzinach: media, PR, personal branding. Były dziennikarz śledczy RMF FM i szef zespołu reporterów Radia ZET. Laureat dziennikarskich nagród Grand Press i MediaTory. Doradca w dziedzinie mediów, oraz trener zarządów największych firm w Polsce.

Jaroslavs Strelcenoks

Dyrektor Biura Zapobiegania i Zwalczania Korupcji Republiki Łotwy (KNAB) w latach 2011-2016, międzynarodowy ekspert antykorupcyjny, doradca i konsultant OBWE, Rady Europy i Deloitte w dziedzinie zapobiegania i zwalczania korupcji w różnych krajach: w Uzbekistanie (2017, 2018), Turkmenistanie (2019, 2020), Tadżykistanie (2019, 2020), Ukrainie (2016, 2019), Kirgistanie (2017), Mołdawii (2017-2018) i Federacji Rosyjskiej (2017-2018).

Posiada wiedzę teoretyczną i praktyczną na temat zapobiegania korupcji (w tym na temat tworzenia systemu antykorupcyjnego, zaangażowania społeczeństwa w walkę z korupcją, edukacji władz publicznych, zapobiegania konfliktom interesów, procedur składania i kontroli oświadczeń majątkowych oraz ochrony „sygnalistów”.

Jego wiedza zawodowa oraz zdolności kierownicze pomogły mu, jako dyrektorowi Biura Antykorupcyjnego (KNAB) Łotwy w latach 2011-16, poprawić wskaźnik postrzegania korupcji (TI CPI) na Łotwie z 42 do 57 punktów (+15) oraz awansować Łotwę z 61 na 40 miejsce (+21).

Andrei Muntean

Ekspert w sprawach międzynarodowych, negocjacjach, pozyskiwaniu funduszy i zarządzaniu projektami.

Manager kadry kierowniczej z udokumentowanym doświadczeniem i wiedzą w zakresie mobilizacji zasobów, planowania strategicznego, wsparcia zrównoważonego rozwoju oraz zarządzania programami i projektami. Doświadczony, wnikliwy, wysoce skuteczny lider z ponad 16-letnim doświadczeniem w osiąganiu celów politycznych i dyplomatycznych na wysokim szczeblu. Znany jako promotor reform i doświadczony praktyk w zakresie nawiązywania relacji w celu osiągnięcia pożądanych rezultatów w złożonych i delikatnych sprawach lokalnych i międzynarodowych.

Obszary wiedzy specjalistycznej: przeciwdziałanie praniu pieniędzy i zwalczanie finansowania terroryzmu, zapobieganie i zwalczanie korupcji, compliance, ochrona „sygnalistów”, good governance, decentralizacja, wybory, edukacja, zarządzanie procesami emigracyjnymi, transport i łączność gospodarcza.

Partnerzy

Kontakt

© 2022  •  Wojtunik Group 
Projekt i wykonanie: STUDYO